Άρθρα

Ιδιαίτερα μαθήματα ή μαθήματα σε φροντιστήριο;

Η σύγχρονη κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα καθιστουν τις οικογενειακες επιλογές παιδείας της ελληνικής οικογένειας δύσκολο στοίχημα. Με το όραμα της εισόδου σε ένα πανεπιστήμιο να αποτελεί, ακόμα, το ορόσημο για το μέλλον των νέων ανθρώπων, οι γονείς καλούνται να ισσοροπήσουν ανάμεσα στο τι μπορούν και τί είναι σωστό/κατάλληλο για τα παιδιά τους.

Το δίπολο φροντιστήριο ή ιδιαίτερα πάντοτε αποτελούσε ζήτημα ενδο οικογενειακής διαβούλευσης. Το φροντιστήριο είναι ορισμένες φορές πιο βατό οικονομικά και προσφέρει την δυνατότητα να εκτεθεί ο υποψήφιος σε συνθήκες κανονικού ανταγωνισμού και εξομειώση της εξεταστικής πραγματικότητας.

Από την άλλη, τα ιδιαίτερα αποτελούν μια ιδανική προσωποποιημένη λύση για όσους επιθυμούν να ακολουθήσουν μια ιδιαίτερη προσέγγιση. Ο καλός διδάσκων στο επίπεδο του ιδιαίτερου δύναται να χτίσει το πλάνο των μαθημάτων πάνω στις πραγματικές ανάγκες του μαθητή και να ορίσουν από κοινού μια στρατηγική κοντά στον ευκτέο στόχο.

Ειδικότερα, στο κομμάτι των θετικών επιστημών όπως τα μαθηματικά, η εξατομικευμένη δομημένη διδασκαλία προσδίδει φοβερό αβανταζ για τον μαθητή. Μπορεί να ορίζει από κοινού με το διδάσκοντα, σε ποιό επίπεδο βρίσκεται και ποιο επίπεδο θέλει να κατακτήσει βάσει του στόχου που έχει.

Τα μαθηματικά δεν είναι μια επιστήμη που απλά μαθαίνεται ή διδάσκεται. Αποτελεί την συνεχή διαδικασία γοητείας για τα δεδομένα και την λογική που κάνουν την θεωρία να «ξεκλειδώνει» αλήθειες και πραγματικότητες που βρίσκονται μπροστά μας.

Ακόμα, και αναφορικά με το κόστος, τα ιδιαίτερα από έναν κατερτισμένο διδάσκοντα μπορεί να αποτελέσουν το Α και Ω για την επίτευξη του στόχου που είναι η είσοδος σε ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Βασική επιδίωξη μέσω των ιδιαίτερων μαθημάτων μαθηματικών είναι οι μαθητές να υλοποιήσουν τους στόχους τους. Η διεκδίκηση μιας θέσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η δημιουργία μαθηματικού υπόβαθρου στις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου, η ενίσχυση της βαθμολογίας, η προαγωγή στην επόμενη τάξη, είναι στόχοι που μπορούν να επιτευχθούν με προσπάθεια και συνέπεια. Η διδασκαλία μέσω ιδιαίτερων μαθημάτων μαθηματικών συνδράμει επικουρικά άρτια, στην υλοποίηση των παραπάνω στόχων.

Η μαθηματική λογική σκέψη μπορεί να δώσει απαντήσεις σε διάφορα προβλήματα πέρα από τα αμιγώς μαθηματικά καθώς και η διδακτική των μαθηματικών θα πρέπει να αντλεί παραδείγματα μέσα από την καθημερινότητα

Με απλό τρόπο, με έμφαση στην κατανόηση της θεωρίας και εφαρμογή της στις ασκήσεις, ο μαθητής οδηγείται σταδιακά στην ανάπτυξη της μαθηματικής λογικής σκέψης, στην δημιουργία μαθηματικών συνδέσεων, στην μείωση του άγχους των εξετάσεων ειδικά σε περιπτώσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή προαγωγής στην επόμενη τάξη αλλά και στην σύνδεση των μαθηματικών με την καθημερινότητα.

Έρευνα που έγινε ανάμεσα σε μαθητές ιδιαιτέρων και φροντιστηρίου κατέδειξε ότι σε ποσοστό 83,2 % οι μαθητές θεωρούν ότι τα ιδιαίτερα μαθήματα μαθηματικών αποτελούν την ενδεδειγμένη λύση καθώς έχουν τα κάτωθι πλεονεκτήματα:

  1. Εξατομικευμένη διδασκαλία
  2. Χρόνο και τοποθεσία φιλική στον μαθητή
  3. Οριοθέτηση προσωπικού στόχου
  4. Ποιοτική διδασκαλία
  5. Βαρός στις πραγματικές ανάγκες στην γοητεία των μαθηματικων
  6. Διαπροσωπική σχέση διδάσκοντα και διδασκόμενου.

Βάσει όλων των παραπάνω, η όποια επιλογή πρέπει να γίνεται αφού εξετασθούν όλα τα δεδομένα και πάντα με άξονα το τελικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, κάνω ιδιαίτερα μαθηματικών σημαίνει ξεκλειδώνω μια συλλογική γνώση και για να το κάνω με αποτέλεσμα, πρέπει να το κάνω σωστά.

Καλή επιτυχία!